Γιά όσους ήδη γνωρίζετε τί είναι το Joomla, είναι εύκολα κατανοητό ότι Joomlessons σημαίνει απλά "Μαθήματα Joomla". Σε αντίθεση με το πολύ διαδεδομένο σύστημα Worpress, το Joomla χρησιμοποιείται περισσότερο για επαγγελματικές ιστοσελίδες και portals με πιό εξειδικευμένες απαιτήσεις, αφού διαθέτει ενσωματωμένες τις περισσότερες λειτουργίες και έτσι δεν είναι απαραίτητη η χρήση plugins.

To Joomla CMS είναι αυτή τη στγμή το πιο ολοκληρωμένο σύστημα κατασκευής και διαχείρισης ιστοσελίδων (Content Management System). Διατίθεται δωρεάν, και απολαμβάνει την υποστήριξη μιας μεγάλης και δραστήριας κοινότητας παγκοσμίως. Είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".