Στο σχετικά σύντομο αυτό Εικοστό τέταρτο μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα αντιληφθεί τις βασικές διαφορές των διάφορων εκδόσεων του Joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εκδόσεων
  • Γνωριμία με τις νέες εκδόσεις
  • Οι βασικές διαφορές της έκδσοης 4
  • Αναβάθμιση από την έκδοση 3 στην 4.
  • Αναφορά σε άλλα Open source CMS

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί πλέον να αξιολογήσει τις διαφορές των εκδόσεων και να αποφασίζει ποιά έκδοση είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσει αναλόγως των αναγκών της ιστοσελίδας του. Θα γίνει επίσης αναφορά στα υπόλοιπα δημοφιλή CMS (control management systems) Drupal, Wordpress κ.τ.λ.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".