Στο Εικοστό Τρίτο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα κάνει την πρώτη του εγκατάσταση του Joomla. Θα κάνουμε αρχικά χρήση Κοινής Οθόνης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί βήμα-βήμα η εγκατάσταση.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Τοπική εγκατάσταση
  • Απαιτήσεις συστήματος
  • Γνωριμία με το XAMPP
  • Από τι αποτελείται ένας Server
  • Δημιουργία μίας βάσης δεδομένων
  • Έναρξη εγκατάστασης GNU / GPL άδεια χρήσης
  • Στάδια εγκατάστασης
  • Ολοκλήρωση εγκατάστασης
  • Εγκατάσταση σε server
  • Εγκατάσταση άλλων εκδόσεων Joomla

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα γνωρίζει πως γίνεται η εγκατάσταση του Joomla, και ταυτόχρονα θα έχει στη διάθεσή του μία Tοπική εγκατάσταση (στον υπολογιστή του) για να μπορεί να εργάζεται και να πειράματίζειται Offline ανά πάσα στιγμή. Θα ακολουθήσουν εργασίες και ασκήσεις.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".