Στο Εικοστό Δεύτερο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα εξοικειωθεί με το σύστημα που διαθέτει το Joomla για τη διαχείριση Χρηστών.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 

 • Δημιουργία χρήστη
 • Ενεργοποίηση χρήστη
 • Διαγραφή χρήστη
 • Τύποι χρηστών και δικαιώματα πρόσβασης
 • Ορισμός επιπέδου χρήστη
 • Δημιουργία χρήστη από το Front end
 • Μενού χρήστη Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης
 • Αποσύνδεση χρηστών από το Back end
 • Στοιχεία χρηστών και αλλαγή
 • Αλλαγή κωδικού μέσω Database
 • Διαχείριση Χρηστών για το Joomla
 • Άλλες εφαρμογές Χρηστών

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αντιληφθεί πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος χρηστών που διαθέτει το Joomla και τις δυνατότητές του. Θα γίνει αναφορά στο εκτενέστερο σύστημα χρηστών του Joomla 2.5, καθώς και σε άλλα συστήματα εξωτερικών εφαρμογών με ειδική αναφορά σε χρήστες για Social Networks.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".