Στο Εικοστό πρώτο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα αποκτήσει πρόσβαση και θα διαχειριστεί διάφορες Εφαρμογές (Components) για το Joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους
  • Εγκατάσταση νέας εφαρμογής
  • Παραδείγματα εφαρμογών

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί την έννοια της Εφαρμογής και της πολυλειτουργικότητάς της, να δουλέψει με κάποιες από αυτές ή να εγκαταστήσει στην Δοκιμαστική εγκατάσταση νέες δικές του εφαρμογές που μπορεί να κατεβάσει από το JED όπως μάθαμε σε προηγούμενο μάθημα.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".