Στο Εικοστό αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα κάνει μία μικρή παρέκλιση από τη διαχείριση του Joomla, προκειμένου να παρακολουθήσει με την χρήση Κοινής Οθόνης την εγκατάσταση της Βάσης Δεδομένων.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Δημιουργία βάσης δεδομένων
  • Δομή βάσης δεδομένων
  • Χρήστες και δικαιώματα
  • Αντίγραφα ασφαλείας βάσης δεδομένων
  • Επεμβάσεις στη βάση δεδομένων
  • Ασφάλεια βάσης δεδομένων

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα αντιληφθεί την αναγκαιότητα ύπαρξης των Βάσεων Δεδομένων για μία εγκατάσταση Joomla, και θα έχει διασαφηνίσει την έννοιά της. Ταυτόχρονα, θα αποκτήσει την απαραίτητη εξοικείωση με το σύστημα PhpMyadmin το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε λίγα μαθήματα παρακάτω όταν θα κάνουμε την πρώτη μας "Εγκατάσταση Joomla" τοπικά ή σε server.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".