Στο Δέκατο ένατο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα εργαστεί με τα Μενού του Joomla και το πλήρες σύστημα που τα υποστηρίζουν. Πρόκειται για ένα αρκετά δύσκολο μάθημα πλήν όμως από τα βασικότερα. Ξοδέψαμε αρκετό χρόνο σκεπτόμενοι αν αυτό το μάθημα θα πρέπει να γίνεται σε Νέους χρήστες ή σε Προχωρημένους χρήστες Joomla. Η εμπειρία μας τελικώς απέδειξε πως παρότι το μενού είναι κάτι που συναντάται από την πρώτη επαφή με το Joomla, ο νέος χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να το χειριστεί επειδή δεν έχει ακόμη μπεί στο "πνεύμα" του διαχειριστικού.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Εισαγωγή στα Μενού
 • Τύποι μενού
 • Εμφάνιση μενού
 • Φωτογραφικά μενού
 • Σύνδεση μενού
 • Ένθεμα μενού
 • Νέο στοιχείο μενού
 • Διαγραφή στοιχείου μενού
 • Αντιγραφή ενός μενού
 • Επεξεργασία ενός μενού
 • Δημοσίευση και απόσυρση μενού
 • Αντιγραφή και μετακίνηση μενού
 • Εγκατάσταση μενού
 • Διαγραμμένα μενού
 • Η σημασία του μενού στο SEO

Στο τέλος του χρονοβόρου αυτού μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί πλήρως τα διάφορα είδη μενού και τις δυνατότητες που του παρέχουν. Θα μπορεί να δημιουργήσει, να τροποποιήσει, να εγκαταστήσει τα δικά του μενού και να χειριστεί το σύστημα με άνεση και αποτελεσματικότητα.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".