Στο Δέκατο όγδοο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα υπεισέλθει στην πολύ βασική έννοια του Template, του κεντρικού δηλαδή σχεδιαστικού σκελετού της ιστοσελίδας του.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Γνωριμία με τα πρότυπα
  • Εξερεύνηση προτύπου
  • Ανάλυση positions
  • Καθορίζοντας τις ανάγκες της σελίδας σε σχέση με το πρότυπο
  • Έρευνα για νέα πρότυπα και κατέβασμα
  • Εγκατάσταση νέου προτύπου

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί πλήρως τις δυνατότητες που του παρέχει ένα template, να κρίνει αν αυτό είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του, και να το αντικαθιστά αναλόγως. Ο χρήστης θα μπορεί να "κατεβάσει" και να εγκαταστήσει νέα templates δίνοντας έτσι μία ξεχωριστή και ανανεωμένη εμφάνιση στην ιστοσελίδα του. Το μάθημα αυτό είναι ένα από τα πιό ευχάριστα μαθήματα για τους χρήστες, αφού έχουν την πρώτη τους άμεση δυνατότητα τροποποίησης της συνολικής εμφάνισης της ιστοσελίδας τους. Ο χρήστης μπορεί να πειραματιστεί στη Δοκιμαστική εγκατάσταση, όπου υπάρχουν ήδη πολλά templates, ή μπορεί να εγκαταστήσει και δικά του. Το μάθημα αυτό, αποτελεί πρόδρομο για ορισμένα μελλοντικά μαθήματα όπως "Βασική Html" και "CSS για Joomla templates" για πλήρη παραμετροποίηση των templates, τα οποία απευθύνονται σε Εξειδικευμένους χρήστες Joomla.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".