Σε αυτό το Δέκατο Έκτο μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα αποκτήσει γνώσεις για τα λεγόμενα Πρόσθετα του Joomla, τις δυνατότητες που παρέχουν και την χρήση τους.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Γενικά για τα πρόσθετα
  • Τρόπος λειτουργίας ενός προσθέτου
  • Τρόπος δημοσίευσης / απόκρυψης προσθέτου
  • Κατηγορίες προσθέτων Αναζήτηση και φιλτράρισμα στην ανεύρεση προσθέτων
  • Μεταφόρτωση ενός νέου προσθέτου
  • Επικινδυνότητα στη διαχείριση προσθέτων

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί έρευνα στο διαδίκτυο ώστε να βρεί τα κατάλληλα πρόσθετα που καλύπτουν τις ανάγκες του, να τα "κατεβάζει", να τα εγκαθιστά, και να τα παραμετροποιεί αναλόγως. Θα αποκτήσει επίσης τη δυνατότητα να κρίνει αναλόγως για την αναγκαιότητα χρήσης προσθέτων, καθώς αυτά καλύπτουν από "πολύ βασικές" έως και "εξειδικευμένες και επικίνδυνες" λειτουργίες του Joomla.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".