Σε αυτό το Δέκατο Πέμπτο μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα έλθει σε επαφή με τα λεγόμενα Ειδικά ενθέματα, τα οποία αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο και ευέλικτο τύπο προσθήκης υλικού στην ιστοσελίδα.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Προσαρμοσμένο Html
  • Τα ενθέματα του μενού
  • Ένθεμα Περίβλημα
  • Δημιουργία custom ενθέματος

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να παραμετροποιήσει το πρώτο του ειδικό ένθεμα, καθώς επίσης και να κατανοήσει τις περιπτώσεις όπου δημιουργείται η ανάγκη χρήσης ειδικών ενθεμάτων. Το μάθημα αυτό, μαζί με τα δύο προηγούμενα μάθηματα "Διαχείριση ενθεμάτων" και "Εγκατάσταση και απεγκατάσταση Ενθεμάτων", αποτελούν ένα πλήρες πακέτο γνώσης των ενθεμάτων για το Joomla.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".