Σε αυτό το Δέκατο Τέταρτο μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα αποκτήσει γνώσεις για την αξιολόγηση των διαφόρων ενθεμάτων και την χρήση τους ανάλογα με τις ανάγκες της σελίδας του.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Λήψη ενός νέου ενθέματος
  • Εισαγωγή και εγκατάσταση νέου ενθέματος
  • Ενεργοποίηση του νέου ενθέματος
  • Απεγκατάσταση του ενθέματος
  • Διαφορά της απεγκατάστασης από την διαγραφή

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί έρευνα στο διαδίκτυο ώστε να βρεί τα κατάλληλα ενθέματα που καλύπτουν τις ανάγκες του, να τα "κατεβάζει", να τα εγκαθιστά, και να τα παραμετροποιεί αναλόγως. Το μάθημα αυτό, μαζί με το προηγούμενο μάθημα "Διαχείριση ενθεμάτων" και το αμέσως επόμενο "Eιδικά ενθέματα", αποτελούν ένα πλήρες πακέτο γνώσης των ενθεμάτων για το Joomla.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".