Σε αυτό το Δέκατο Τρίτο μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα λάβει γνώση της λειτουργίας των ενθεμάτων και των τρόπων διαχείρισής τους.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Γενικά για τα ενθέματα
  • Τρόπος λειτουργίας ενός ενθέματος
  • Τρόπος δημοσίευσης / απόκρυψης ενθέματος
  • Επιλογή position για την εμφάνιση του ενθέματος
  • Επιλογή class για ένα ένθεμα
  • Αναζήτηση και φιλτράρισμα στην ανεύρεση ενθεμάτων
  • Είδη ενθεμάτων

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να προσθέτει ενθέματα και πρόσθετες λειτουργίες στην ιστοσελίδα του, να κρίνει ποιά ενθέματα εξυπηρετούν τις ανάγκες του και να προσδιορίζει τις θέσεις τους στο χώρο της σελίδας. Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να προσαρμόζει την εμφάνιση των ενθεμάτων σε συνάρτηση με το template της ιστοσελίδας. Η γνώση της διαχείρισης των ενθεμάτων, μαζί με αυτή της διαχείρισης των άρθρων, αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της εργασίας που απαιτείται για το βασικό υλικό που συμπεριλαμβάνεται σε μία ιστοσελίδα. Ακολουθούν τα μαθήματα "Εγκατάσταση και απεγκατάσταση Ενθεμάτων" και "Ειδικά ενθέματα joomla" για την πλήρη γνώση του αντικειμένου.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".