Στο Δέκατο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση της κεντρικής δομής και των Κατηγοριών τα οποία χαρακτηρίζουν τη δομή του περιεχομένου μίας εγκατάστασης joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Δομή Κατηγοριών
  • Δημιουργία κατηγορίας
  • Δημοσίευση κατηγορίας
  • Διαγραφή κατηγορίας
  • Αντιγραφή κατηγορίας
  • Ανάθεση κατηγορίας σε ενότητα
  • Φίλτρο εμφάνισης κατηγοριών

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει μία σαφή εικόνα και θα έχει τη δυνατότητα να οργανώσει με ακρίβεια το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του μέσω των Κατηγοριών στις οποίες θα καταχωρεί τα άρθρα της ιστοσελίδας του.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".