Στο Έβδομο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα εξοικειωθεί με τα άρθρα που αποτελούν και το κύριο περιεχόμενο του συστήματος.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Δομή Άρθρων
 • Εύρεση άρθρου / αναζήτηση/ φιλτράρισμα
 • Πρώτη δοκιμαστική τροποποίηση ενός άρθρου
 • Δημιουργία άρθρου
 • Δημοσίευση άρθρου
 • Διαγραφή άρθρου
 • Αντιγραφή άρθρου
 • Μετακίνηση άρθρων σε άλλη κατηγορία
 • Ανάθεση άρθρου σε ενότητα
 • Φίλτρο εμφάνισης άρθρου
 • Άρθρα σε πρωτοσέλιδο
 • Τροποποίηση άρθρου
 • Διαγραμμένα άρθρα
 • Αρχειοθέτηση άρθρων
 • Γενικές ρυθμίσεις άρθρων
 • Εμφάνιση εικονιδίων εκτύπωσης email στα άρθρα
 • Εισαγωγή φωτογραφίας σε άρθρο
 • Εισαγωγή «περισσότερα»
 • Εισαγωγή «επόμενη σελίδα»
 • Προεπισκόπηση άρθρου
 • Τρόποι εμφάνισης άρθρων
 • Προγράμματα Content management

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες που σχετίζονται με τα άθρα, τα οποία αποτελούν και το κύριο περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας. Το μάθημα αυτό αποτελεί "οδηγό" για περαιτέρω λειτουργίες και μελλοντικά μαθήματα, καθώς ο τρόπος χρήσης και τροποποίησης των άρθρων είναι ενδεικτικός για τη χρήση και άλλων λειτουργιών της διαχείρισης.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".