Στο Έκτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα εξοικειωθεί με το τη δομή του περιεχομένου μίας Δοκιμαστικής εγκατάστασης με ενδεικτικά άρθρα, κατηγορίες και ενθέματα.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Εγκατάσταση με ενδεικτικό περιεχόμενο
  • Παραδείγματα Modules και Positions
  • Κύρια δομή περιεχομένου, άρθρα και κατηγορίες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες με τη βοήθεια παραδειγμάτων και θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει να δημιουργεί το δικό του περιεχόμενο όπως θα δούμε στο επόμενο μάθημα.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".