Στο Πέμπτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση της κεντρικής δομής και των τμημάτων από τα οποία αποτελείται η διαχείριση του Joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Γλώσσες
  • Εφαρμογές
  • Ενθέματα
  • Πρόσθετα
  • Πρότυπα
  • Μενού
  • Άρθρα
  • Χρήστες
  • Πολυμέσα
  • Εργαλεία

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί στο μενού της διαχείρισης με επίγνωση των αντικειμένων που βλέπει, και θα έχει κατανοήσει τα κεντρικά αντικείμενα που θα αποτελέσουν τη βάση για τα ακόλουθα μαθήματα.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".