Στο Τέταρτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει την πρώτη του ενεργητική επαφή με το διαχειριστικό σύστημα joomla, που είναι και το κύριο αντικείμενο εκμάθησης.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Πίνακας ελέγχου
  • Κεντρικό μενού
  • Γρήγορα κουμπιά
  • Η λειτουργία της προσωρινής μνήμες cache
  • Ο χρήστης Administrator
  • Επίπεδα πρόσβασης και κατηγορίες χρηστών
  • Προεσκόπιση ιστοσελίδας

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει μία εξοικείωση με το διαχειριστικό σύστημα. Θα μπορεί να αντιληφθεί τις βασικές λειτουργίες της διαχείρισης και τη δομή της. Μετά από αυτό το μάθημα, ο χρήστης θα αποκτήσει πρόσβαση στην Δοκιμαστική εγκατάσταση, ώστε να μπορεί να πειραματιστεί και μόνος του σε ώρες εκτός μαθημάτων.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".