Στο Τρίτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα λάβει τις απαραίτητες πληροφοριές σχετικά με τον σχεδιασμό και τη δομή μίας joomla ιστοσελίδας.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Λειτουργίες από το Front-end
  • Κεντρική δομή της ιστοσελίδας Υπάρχουσες ιστοσελίδες
  • Η έννοια του Προτύπου
  • Εμφανίζοντας τα Divisions
  • Έννοιες και βασικές ορολογίες ιστοσελίδας
  • Κεντρικό μενού και υπομενού
  • Εμφάνιση σελίδας αναλόγως του Browser
  • H λειτουργία «Επιθεώρηση στοιχείου» του Browser

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα είναι ικανός να διακρίνει τα "κρυμένα" δεδομένα πίσω από την απλή εμφάνιση μίας ιστοσελίδας. Θα μπορεί να αντιληφθεί πλέον κάποια από τα προγραμματιστικά στοιχεία μίας ιστοσελίδας, να αναγνώσει τα βασικά του κώδικα και να αντιληφθεί τη δομή και τον σχεδιασμό του σκελετού μίας ιστοσελίδας. Όλα αυτά με μόνο μία απλή επίσκεψη σε έναν τυχαίο joomla ιστότοπο.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".