Στο Δεύτερο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα λάβει τις απαραίτητες πληροφοριές σχετικά με τον αρχικό σχεδιασμό και την οργάνωση που απαιτείται προκειμένου να σχεδιάσει την καινούρια του ιστοσελίδα.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Αρχικός σχεδιασμός
  • Λειτουργίες που απαιτούνται
  • Βασικό ερωτηματολόγιο
  • Σχεδιαστικές ανάγκες – template
  • Γραφιστικό υλικό

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα είναι ικανός να προγραμματίσει το έργο που καλείται να εκτελέσει - τη δημιουργία δηλαδή της νέας ιστοσελίδας. Θα αποκτήσει την ικανότητα να δημιουργήσει ένα οργανόγραμμα και να αξιολογήσει τα απαιτούμενα στοιχεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. Θα μπορεί να κατηγοριοποιήσει το έργο του, να δημιουργήσει αλλά και να απαντήσει σε ερωτηματολόγια, και να αναζητήσει πηγές για την γραφιστική υποστήριξη της νέας ιστοσελίδας του.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".