Στο πρώτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα λάβει τις απαραίτητες πληροφοριές σχετικά με τη δομή και την εξέλιξη του συνολικού project του Joomla!.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Καλώς ήρθατε στο Joomla
  • Τι είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
  • Joomla! για τελικούς χρήστες
  • Αναβαθμίσεις Joomla! στο επόμενο επίπεδο
  • Ποιες είναι οι δυνατότητες του Joomla
  • Οι εκδόσεις του Joomla και ιστορική αναδρομή
  • Εργασία σε Δοκιμαστική εγκατάσταση

Στο τέλος του μαθήματος ο χρήστης θα είναι ικανός να κατανοήσει τις ανάγκες που καλύπτει ένα διαχειριστικό σύστημα και θα γνωρίζει ποιές είναι οι βασικές του δυνατότητες. Ο χρήστης θα γνωρίζει επίσης τη διαφορά μεταξύ δυναμικών και στατικών ιστοσελίδων, και θα πάρει μία πρώτη οπτική εικόνα σχετικά με την Δοκιμαστική εγκατάσταση.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".