Στο Δωδέκατο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση για τον τρόπο εμφάνισης και διαχείρισης των πολυμέσων της ιστοσελίδας του (φωτογραφίες, αρχεία video, audio κτλ)

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Επισκόπηση πολυμέσων
  • Λίγα λόγια για τις φωτογραφίες στο web
  • Δημιουργία / διαγραφή φακέλων
  • Υποστηριζόμενα αρχεία
  • Προετοιμασία αρχείων
  • Λεπτομερής εμφάνιση
  • Ανέβασμα αρχείων
  • Διαγραφή αρχείων

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει την ικανότητα να διαχειρίζεται το φωτογραφικό υλικό του περιεχομένου του. Στο μάθημα αυτό ο χρήστης θα μάθει επιπλέον κάποιους βασικούς κανόνες για το φωτογραφικό υλικό και τις ιδιομορφίες που παρουσιάζει η εμφάνισή του στο Web. Περισσότερα και αναλυτικότερα μαθήματα για τα πολυμέσα και ειδικότερα για το φωτογραφικό υλικό, μπορεί ο χρήστης να παρακολουθήσει σε μελλοντικά μαθήματα για Προχωρημένους Χρήστες Joomla, όπου το κεφάλαιο Γραφιστική αποτελεί μία ξεχωριστή ενότητα.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".