Στο Ενδέκατο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση της μορφοποίησης του πρωτοσέλιδου της ιστοσελίδας του.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Ορισμός εμφάνισης άρθρου στο πρωτοσέλιδο
  • Απόσυρση άρθρου από το πρωτοσέλιδο
  • Εμφάνιση του νεότερου άρθρου στο πρωτοσέλιδο
  • Οριοθέτηση του πρωτοσέλιδου
  • Ορισμός εμφάνισης ενθέματος στο πρωτοσέλιδο
  • Εμφάνιση άρθρων πρωτοσέλιδου ως blog
  • Περισσότερα για το πρωτοσέλιδο.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να τροποποιήσει το πρωτοσέλιδο, να προσθέσει ή να αφαιρέσει άρθρα και να αλλάξει τον τρόπο εμφάνισής των στο πρωτοσέλιδο της ιστοσελίδας. Θα αποκτήσει επίσης μία πρώτη επαφή με τα Ενθέματα που εμφανίζονται στο πρωτοσέλιδο.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".