Σε αυτό το Τριακοστό έκτο μάθημα, ο Εξειδικευμένος χρήστης θα γνωρίσει τη λειτουργία, τις βασικές αρχές και τις εντολές της CSS (Cascading Style Sheets).

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Γνωριμία με την CSS και ιστορικό
 • Τι είναι το CSSκαι ποιες οι δυνατότητές του
 • CSS και Joomla Templates
 • Η δομή ενός αρχείου CSS
 • Προγράμματα δημιουργίας και επεξεργασίας CSS
 • Οι βασικοί κανόνες και εντολές του CSS
 • Ορισμός στυλ ενός position
 • Μορφοποίηση γραμματοσειράς
 • Χρώματα και hexadecimal codes
 • Ενσωμάτωση γραφικών
 • Ορισμός γραφικού ως φόντο (repeat)
 • Οριοθέτηση αντικειμένου (floating & positioning)

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί -σε συνδυασμό με τη γνώση Html- να αναγνώσει τον κώδικα της ιστοσελίδας του και να αναγνωρίσει τις παραπομπές σε CSS. Θα μπορεί να να δώσει πρόσθετες εντολές στα αρχεία CSS χρησιμοποιώντας έναν απλό Text editor, να τροποποιεί τα αρχεία και να παραμετροποιεί το υλικό του σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του. Επειδή το κεφάλαιο CSS είναι σαφώς πολύ μεγάλο σε όγκο, είναι αδύνατο να διαδαχθεί σε ένα μάθημα. Μπορούμε όμως παρόλα αυτά να εμπεδώσουμε τις πιό βασικές και χρήσιμες εντολές που θεωρούνται απαραίτητες αν επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε επεμβάσεις σε καίρια σημεία που αφορούν στην συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".