Σε αυτό το Τριακοστό πέμπτο μάθημα, ο Εξειδικευμένος χρήστης θα γνωρίσει τις βασικές αρχές και εντολές της γλώσσας Html.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Γνωριμία με την Html
 • Δημιουργία Head Tag αρχείου
 • Περιεχόμενο Body Tag
 • Εισαγωγή στυλ με CSS
 • Λίστες και Πίνακες
 • Υπερσύνδεσμοι και άγκυρες
 • Ενσωμάτωση περιεχομένου
 • Χρήση Frames
 • Δημιουργία φόρμας
 • Περιθώρια (borders – padding & margin)
 • Οριοθέτηση περιεχομένου στο αρχείο
 • Μορφοποίηση κειμένου Text styling
 • Αρχεία, εικόνες και φόντο

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί να αναγνώσει τον κώδικα της ιστοσελίδας του, να δώσει πρόσθετες εντολές χρησιμοποιώντας τον Text editor, και να παραμετροποιεί το υλικό του σύμφωνα με τις αρχές της html. Επειδή το κεφάλαιο Html είναι σαφώς πολύ μεγάλο σε όγκο, είναι αδύνατο να διαδαχθεί σε ένα μάθημα. Μπορούμε όμως παρόλα αυτά να εμπεδώσουμε τις πιό βασικές και χρήσιμες εντολές που θεωρούνται απαραίτητες αν επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε επεμβάσεις σε καίρια σημεία της ιστοσελίδας μας.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".