Το Τριακοστό τέταρτο αυτό μάθημα, είναι ουσιαστικά και το τελευταίο που αναφέρεται αποκλειστικά σε Joomla CMS. O Εξειδικευμένος χρήστης θα λάβει γνώση πρόσθετων λειτουργιών και ζητημάτων, που αφορούν πλέον στην ολοκλήρωση και τον τελικό έλεγχο της ιστοσελίδας του.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Δοκιμή σελίδας σε όλους τους Browsers
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Ενέργειες Webmaster
  • Καταγραφή επισκεψιμότητας
  • Εργαλεία για το Joomla

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να παραδώσει μία ολοκληρωμένη ιστοσελίδα, τόσο από θέμα λειτουργικότητας όσο και από θέμα αποδοστικότητας. Μετά την πραγματοποίηση των τελικών ελέγχων και τη χρήση κάποιων πρόσθετων εργαλείων, ο χρήστης έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στη διαχείριση Joomla. Στα μαθήματα που θα ακολουθήσουν, ο χρήστης θα ασχοληθεί με διάφορα παραδείγματα (Case studies) αλλά και με πρόσθετα μαθήματα που αφορούν στην κατασκευή ιστοσελίδων γενικά, και όχι μόνο σε Joomla.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".