Όσο καλή κι αν είναι μία ιστοσελίδα, δεν είναι αποτελεσματική αν δεν την γνωρίζουν οι μηχανές αναζήτησης. Έτσι λοιπόν, αφιερώνουμε το Τριακοστό τρίτο αυτό μάθημα, ώστε ο Εξειδικευμένος χρήστης να γνωρίσει τις απαραίτητες μεθόδους ώστε να κάνει την ιστοσελίδα του αναγνωρίσιμη.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Τι είναι το SEO
  • Τι είναι τα Meta tags
  • Χρήση κεφαλίδων H tags
  • Βελτιστοποίηση SEO μέσω ενθέματος
  • Μέθοδοι βελτιστοποίησης Page Ranking
  • Βελτίωση ταχύτητας
  • Ελαχιστοποίηση Scripts

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί να αξιολογήσει μία ιστοσελίδα, και να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες που θα καθορίσουν τη δική του ιστοσελίδα ως "φιλική" προς της μηχανές αναζήτησης με τη μέθοδο SEO (Search Engine Optimization) αλλά και με άλλες μεθόδους εσωτερικής οργάνωσης της σελίδας.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".