Ο Server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας, έχει ένα δικό του, ανεξάρτητο διαχειριστικό, η χρήστη του οποίου αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα. Παρόλα αυτά, στο Τριακοστό δεύτερο αυτό μάθημά μας, θα φροντίσουμε ώστε ο Εξειδικευμένος χρήστης να αποκτήσει κάποιες απαραίτητες πληροφορίες για το διαχειριστικό cPanel.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Γνωριμία με το cPanel
  • Βασικές λειτουργίες
  • Διαχείριση αρχείων
  • Δημιουργία λογαριασμών email
  • Ρυθμίσεις email
  • Εργασίες Cron Jobs
  • Βάσεις δεδομένων

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα διαχείρισης του Server που φιλοξενεί τη σελίδα του ως προς τις βασικές και απαραίτητες λειτουργίες του, οι οποίες είναι και αυτές που απαιτούνται προκειμένου να "τρέξει" σωστά μία ιστοσελίδα, να δημιουργεί και να ρυθμίζει τους λογαριασμούς της αλληλογραφίας, να μπορεί να εξερευνήσει τα αρχεία του και να ρυθμίζει την πρόσβαση σε αυτά.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".