Στο Τριακοστό πρώτο αυτό μάθημα, ο Εξειδικευμένος χρήστης θα λάβει γνώση των απαραίτητων δραστηριοτήτων που απαιτούνται προκειμένου να κρατά τα απαραίτητα αντίγραφα ασφαλείας της ιστοσελίδας του, είτε με αυτοματοποιημένο είτε με χειροκίνητο τρόπο.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Η αναγκαιότητα δημιουργίας αντιγράφων
  • Πλήρες backup ιστοσελίδας
  • Αντίγραφο βάσης δεδομένων από phpmyAdmin
  • Λειτουργίες με Cron jobs
  • Εφαρμογή Akeeba backup
  • Ένθεμα Jbackup
  • Επαναφορά ιστοσελίδας
  • Αρχείο Confiquration.php

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει τη δυνατότητα λήψης αντιγράφων, θα γνωρίσει κάποια απαραίτητα αντίστοιχα ενθέματα και θα έχει κατανοήσει τους αυτοματισμούς για τη λειτουργία Cron Jobs των Servers που φιλοξενούν την ιστοσελίδα του. Επίσης ο χρήστης θα αποκτήσει επαφή με το PhpMyadmin, και θα λάβει επεξηγήσεις για το βασικό αρχείο Confiquration.php της εγκατάστασής του. Το συγκεκριμένο μάθημα, μαζί με το μάθημα "Ασφάλεια Ιστοσελίδας" αποτελούν βασική και απαραίτητη γνώση για τη λειτουργία μίας ιστοσελίδας.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".