Στο Τριακοστό αυτό μάθημα, ο Εξειδικευμένος χρήστης θα εξοικειωθεί με το σύστημα που διαθέτει το Joomla για χρήση εσωτερικής αλληλογραφίας, αλλά και με εξωτερικές εφαρμογές αποστολής μαζικής αλληλογραφίας (Newsletter).

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Ρυθμίσεις SMTP
  • Εσωτερική αλληλογραφία
  • Λειτουργίες newsletter
  • Ένθεμα Acymailing

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους καταχωρημένους επισκέπτες της ιστοσελίδας του, να δημιουργήσει λίστες ηλεκτρονικών διευθύνσεων για επικοινωνία και να παραμετροποιήσει τις λειτουργίες αποστολής μαζικής αλληλογραφίας.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".