Μάθημα Εικοστό ένατο, για Εξειδικευμένους χρήστες. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με το σημαντικό ζήτημα της ασφάλειας της ιστοσελίδας μας, και την προστασία από δικτυακές επιθέσεις (Hacking).

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

Backup & Restore

  • Αρχεία ZIP
  • SQL injections
  • Ασφάλεια ανά έκδοση Joomla
  • Προστασία από hacking
  • Πρόσθετο προστασίας Admin
  • Ανάκτηση χαμένων κωδικών

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει πλήρη επίγνωση των απειλών που μπορεί να δεχθεί η ιστοσελίδα του, και θα γνωρίζει μεθόδους και "όπλα" που μπορεί να χρησιμοποιήσει για την καταπολέμηση του φαινομένου Hacking. Το μάθημα αυτό χαρακτηρίζεται ως "απαραίτητο", ειδικότερα για τις περιπτώσεις όπου ο Εξειδικευμένος χρήστης κατασκευάζει κάποια ιστοσελίδα για λογαριασμό κάποιου πελάτη του.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".