Μάθημα Εικοστό όγδοο, για Εξειδικευμένους χρήστες. Θα ασχοληθούμε με την παραμετροποίηση και την ογράνωση του διαχειριστικού κατά τις ανάγκες μας .

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Ενθέματα της διαχείρισης
  • Templates διαχείρισης
  • Ένθεμα Custom quick menu
  • Αλλαγή κεντρικού λογότυπου
  • Καθαρισμός μνήμης Cache
  • Εγκατάσταση / αλλαγή γλώσσας

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το διαχειριστικό πρόγραμμα του Joomla σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες - τις δικές του ή του πελάτη του - τόσο σε θέμα εμφάνισης όσο και σε ζητήματα λειτουργικότητας.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".