Μάθημα Εικοστό έβδομο, για Εξειδικευμένους χρήστες. Θα εξετάσουμε το μενού "Βοήθεια" της κεντρικής διαχείρισης του Joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Πληροφορίες Συστήματος
  • Ρυθμίσεις PHP
  • Αρχείο ρυθμίσεων
  • Δικαιώματα Φακέλου
  • Πληροφορίες PHP

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί να αντιληφθεί και να εξάγει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάστασή της ιστοσελίδας του σε σχέση με το σύστημα που φιλοξενείται, τη συμβατότητα και τις δυνατότητές που του δίνονται, καθώς και την προσβασιμότητά του σε αυτό.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".