Μάθημα Εικοστό έκτο, για Εξειδικευμένους χρήστες. Θα περιηγηθούμε αναλυτικά και ανά τμήμα στις γενικές ρυθμίσεις της διαχείρισης του Joomla, προσεγγίζοντας τα από το κεντρικό μενού.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Ρυθμίσεις Ιστοτόπου
 • Ρυθμίσεις Δεδομένων Περιγραφής
 • Ρυθμίσεις SEO Σύστημα
 • Ρυθμίσεις Συστήματος
 • Ρυθμίσεις Χρήστη
 • Ρυθμίσεις Πολυμέσων
 • Ρυθμίσεις Εύρεσης Λαθών
 • Ρυθμίσεις Προσωρινής Αποθήκευσης
 • Ρυθμίσεις Συνεδρίας 
 • Ρυθμίσεις Διακομιστή
 • Τοπικές Ρυθμίσεις
 • Ρυθμίσεις FTP
 • Ρυθμίσεις Βάσης Δεδομένων
 • Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί και να προγραμματίζει τις ρυθμίσεις αυτές που έχουν άμεσο αντίκρυσμα στην απόδοση και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Οι περισσότερες από τις ενέργεις "κλειδιά" για το συνολικό έργο της ιστοσελίδας εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις αυτές.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".