Ο Εξειδικευμένος χρήστης σε αυτό το Εικοστό Πέμπτο μάθημα εισέρχεται στο ογκώδες ζήτημα της Γραφιστικής στο διαδίκτυο. Με αυτό το μάθημα ανοίγει μία παρένθεση ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε τα βασικά της Γραφιστικής, τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να δώσουμε στην ιστοσελίδα μας μία πιό όμορφη εμφάνιση και πιό επαγγελματική χροιά.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Προγράμματα software
  • Εικονίδια free downloads
  • Εισαγωγή στα αρχεία SVG
  • Βασική επεξεργασία SVG
  • Εικόνες PNG, JPG και WEBP
  • Αναφορά στα CSS Sprites
  • Βελτιστοποίηση εικόνας για χρήση στο Web
  • Δημιουργία Favicon
  • Εγκατάσταση Favicon σε Joomla
  • Joomla galleries & slideshows

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει εξοικειωθεί με αρκετά ζητήματα που αφορούν τη γραφιστική, και θα έχει αποκτήσει τις βάσεις για πιό εξελιγμένα μαθήματα CSS, Canvas κ.τ.λ που περιλαμβάνονται στην ενότητα Joomla για εξειδικευμένους. Για την ολοκήρωση του μαθήματος θα απαιτηθούν ασκήσεις και εργασίες πρόσθετες εκτός των ωρών του μαθήματος.

Joomla για νέους χρήστες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό. Εάν ξεκινήσατε πρόσφατα τη σχεδιάση ιστοσελίδων με Joomla, θα πρέπει να ξεκινήσετε από εδώ.

Joomla για προχωρημένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

Joomla για εξειδικευμένους

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".