Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Εικοστό Τρίτο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα κάνει την πρώτη του εγκατάσταση του Joomla. Θα κάνουμε αρχικά χρήση Κοινής Οθόνης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί βήμα-βήμα η εγκατάσταση.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα γνωρίζει πως γίνεται η εγκατάσταση του Joomla, και ταυτόχρονα θα έχει στη διάθεσή του μία Tοπική εγκατάσταση (στον υπολογιστή του) για να μπορεί να εργάζεται και να πειράματίζειται Offline ανά πάσα στιγμή. Θα ακολουθήσουν εργασίες και ασκήσεις.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Τοπική εγκατάσταση
 • Απαιτήσεις συστήματος
 • Γνωριμία με το XAMPP
 • Από τι αποτελείται ένας Server
 • Δημιουργία μίας βάσης δεδομένων
 • Έναρξη εγκατάστασης
 • GNU / GPL άδεια χρήσης
 • Εγκατάσταση:Βήμα 1
 • Εγκατάσταση:Βήμα 2
 • Εγκατάσταση: Βήμα 3
 • Εγκατάσταση: Βήμα 4
 • Ολοκλήρωση εγκατάστασης
 • Εγκατάσταση σε server
 • Εγκατάσταση άλλων εκδόσεων Joomla