Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Δέκατο όγδοο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα υπεισέλθει στην πολύ βασική έννοια του Template, του κεντρικού δηλαδή σχεδιαστικού σκελετού της ιστοσελίδας του.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί πλήρως τις δυνατότητες που του παρέχει ένα template, να κρίνει αν αυτό είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του, και να το αντικαθιστά αναλόγως. Ο χρήστης θα μπορεί να "κατεβάσει" και να εγκαταστήσει νέα templates δίνοντας έτσι μία ξεχωριστή και ανανεωμένη εμφάνιση στην ιστοσελίδα του.

Το μάθημα αυτό είναι ένα από τα πιό ευχάριστα μαθήματα για τους χρήστες, αφού έχουν την πρώτη τους άμεση δυνατότητα τροποποίησης της συνολικής εμφάνισης της ιστοσελίδας τους. Ο χρήστης μπορεί να πειραματιστεί στη Δοκιμαστική εγκατάσταση, όπου υπάρχουν ήδη πολλά templates, ή μπορεί να εγκαταστήσει και δικά του.

Το μάθημα αυτό, αποτελεί πρόδρομο για ορισμένα μελλοντικά μαθήματα όπως "Βασική Html" και "Css για Joomla templates" για πλήρη παραμετροποίηση των templates, τα οποία απευθύνονται σε Εξειδικευμένους χρήστες joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Γνωριμία με τα πρότυπα
  • Εξερεύνηση προτύπου
  • Ανάλυση positions
  • Καθορίζοντας τις ανάγκες της σελίδας σε σχέση με το πρότυπο
  • Έρευνα για νέα πρότυπα και κατέβασμα
  • Εγκατάσταση νέου προτύπου