Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Σε αυτό το Δέκατο Τέταρτο μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα αποκτήσει γνώσεις για την αξιολόγηση των διαφόρων ενθεμάτων και την χρήση τους ανάλογα με τις ανάγκες της σελίδας του.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί έρευνα στο διαδίκτυο ώστε να βρεί τα κατάλληλα ενθέματα που καλύπτουν τις ανάγκες του, να τα "κατεβάζει", να τα εγκαθιστά, και να τα παραμετροποιεί αναλόγως. Το μάθημα αυτό, μαζί με το προηγούμενο μάθημα "Διαχείριση ενθεμάτων" και το αμέσως επόμενο "Eιδικά ενθέματα", αποτελούν ένα πλήρες πακέτο γνώσης των ενθεμάτων για το joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Λήψη ενός νέου ενθέματος
  • Εισαγωγή και εγκατάσταση νέου ενθέματος
  • Ενεργοποίηση του νέου ενθέματος
  • Απεγκατάσταση του ενθέματος
  • Διαφορά της απεγκατάστασης από την διαγραφή