Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Σε αυτό το Δέκατο Τρίτο μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα λάβει γνώση της λειτουργίας των ενθεμάτων και των τρόπων διαχείρισής τους

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να προσθέτει ενθέματα και πρόσθετες λειτουργίες στην ιστοσελίδα του, να κρίνει ποιά ενθέματα εξυπηρετούν τις ανάγκες του και να προσδιορίζει τις θέσεις τους στο χώρο της σελίδας. Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να προσαρμόζει την εμφάνιση των ενθεμάτων σε συνάρτηση με το template τηε ιστοσελίδας. Η γνώση της διαχείρισης των ενθεμάτων, μαζί με αυτή της διαχείρισης των άρθρων, αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της εργασίας που απαιτείται για το βασικό υλικό που συμπεριλαμβάνεται σε μία ιστοσελίδα. Ακολουθούν τα μαθήματα "Εγκατάσταση και απεγκατάσταση Ενθεμάτων" και "Ειδικά ενθέματα joomla" για την πλήρη γνώση του αντικειμένου.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Γενικά για τα ενθέματα
  • Τρόπος λειτουργίας ενός ενθέματος
  • Τρόπος δημοσίευσης / απόκρυψης ενθέματος
  • Επιλογή position για την εμφάνιση του ενθέματος
  • Επιλογή class για ένα ένθεμα
  • Αναζήτηση και φιλτράρισμα στην ανεύρεση ενθεμάτων
  • Είδη ενθεμάτων