Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει προχωρημένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Σε αυτό το Δέκατο Τρίτο μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα λάβει γνώση της λειτουργίας των ενθεμάτων και των τρόπων διαχείρισής τους

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να προσθέτει ενθέματα και πρόσθετες λειτουργίες στην ιστοσελίδα του, να κρίνει ποιά ενθέματα εξυπηρετούν τις ανάγκες του και να προσδιορίζει τις θέσεις τους στο χώρο της σελίδας. Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να προσαρμόζει την εμφάνιση των ενθεμάτων σε συνάρτηση με το template τηε ιστοσελίδας. Η γνώση της διαχείρισης των ενθεμάτων, μαζί με αυτή της διαχείρισης των άρθρων, αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της εργασίας που απαιτείται για το βασικό υλικό που συμπεριλαμβάνεται σε μία ιστοσελίδα. Ακολουθούν τα μαθήματα "Εγκατάσταση και απεγκατάσταση Ενθεμάτων" και "Ειδικά ενθέματα joomla" για την πλήρη γνώση του αντικειμένου.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Γενικά για τα ενθέματα
 • Τρόπος λειτουργίας ενός ενθέματος
 • Τρόπος δημοσίευσης / απόκρυψης ενθέματος
 • Επιλογή position για την εμφάνιση του ενθέματος
 • Επιλογή class για ένα ένθεμα
 • Αναζήτηση και φιλτράρισμα στην ανεύρεση ενθεμάτων
 • Είδη ενθεμάτων

Σε αυτό το Δέκατο Έκτο μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα αποκτήσει γνώσεις για τα λεγόμενα Πρόσθετα του Joomla, τις δυνατότητες που παρέχουν και την χρήση τους.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί έρευνα στο διαδίκτυο ώστε να βρεί τα κατάλληλα πρόσθετα που καλύπτουν τις ανάγκες του, να τα "κατεβάζει", να τα εγκαθιστά, και να τα παραμετροποιεί αναλόγως. Θα αποκτήσει επίσης τη δυνατότητα να κρίνει αναλόγως για την αναγκαιότητα χρήσης προσθέτων, καθώς αυτά καλύπτουν από "πολύ βασικές" έως και "εξειδικευμένες και επικίνδυνες" λειτουργίες του joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Γενικά για τα πρόσθετα
 • Τρόπος λειτουργίας ενός προσθέτου
 • Τρόπος δημοσίευσης / απόκρυψης προσθέτου
 • Κατηγορίες προσθέτων
 • Αναζήτηση και φιλτράρισμα στην ανεύρεση προσθέτων
 • Μεταφόρτωση ενός νέου προσθέτου
 • Επικινδυνότητα στη διαχείριση προσθέτων

Σε αυτό το Δέκατο Τέταρτο μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα αποκτήσει γνώσεις για την αξιολόγηση των διαφόρων ενθεμάτων και την χρήση τους ανάλογα με τις ανάγκες της σελίδας του.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί έρευνα στο διαδίκτυο ώστε να βρεί τα κατάλληλα ενθέματα που καλύπτουν τις ανάγκες του, να τα "κατεβάζει", να τα εγκαθιστά, και να τα παραμετροποιεί αναλόγως. Το μάθημα αυτό, μαζί με το προηγούμενο μάθημα "Διαχείριση ενθεμάτων" και το αμέσως επόμενο "Eιδικά ενθέματα", αποτελούν ένα πλήρες πακέτο γνώσης των ενθεμάτων για το joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Λήψη ενός νέου ενθέματος
 • Εισαγωγή και εγκατάσταση νέου ενθέματος
 • Ενεργοποίηση του νέου ενθέματος
 • Απεγκατάσταση του ενθέματος
 • Διαφορά της απεγκατάστασης από την διαγραφή

Στο Δέκατο έβδομο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα εξερευνήσει το λεγόμενο JED (Joomla Extensions Directory)

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί έρευνα στο JED, ώστε να βρεί τα κατάλληλα Ενθέματα (Modules), Πρόσθετα (Plugins), Eφαρμογές (Components) ή Eργαλεία (Tools) που καλύπτουν τις ανάγκες του, να τα "κατεβάζει", να τα εγκαθιστά, και να τα παραμετροποιεί αναλόγως.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Τι είναι το JED
 • Εξερεύνηση του JED
 • Λήψη αρχείων
 • Συμβατότητα extensions με αντίστοιχη έκδοση

Σε αυτό το Δέκατο Πέμπτο μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα έλθει σε επαφή με τα λεγόμενα Ειδικά ενθέματα, τα οποία αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο και ευέλικτο τύπο προσθήκης υλικού στην ιστοσελίδα.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να παραμετροποιήσει το πρώτο του ειδικό ένθεμα, καθώς επίσης και να κατανοήσει τις περιπτώσεις όπου δημιουργείται η ανάγκη χρήσης ειδικών ενθεμάτων. Το μάθημα αυτό, μαζί με τα δύο προηγούμενα μάθηματα "Διαχείριση ενθεμάτων" και "Εγκατάσταση και απεγκατάσταση Ενθεμάτων", αποτελούν ένα πλήρες πακέτο γνώσης των ενθεμάτων για το joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Προσαρμοσμένο Html
 • Τα ενθέματα του μενού
 • Ένθεμα Περίβλημα

Στο Δέκατο όγδοο αυτό μάθημα, ο Προχωρημένος χρήστης θα υπεισέλθει στην πολύ βασική έννοια του Template, του κεντρικού δηλαδή σχεδιαστικού σκελετού της ιστοσελίδας του.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί πλήρως τις δυνατότητες που του παρέχει ένα template, να κρίνει αν αυτό είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του, και να το αντικαθιστά αναλόγως. Ο χρήστης θα μπορεί να "κατεβάσει" και να εγκαταστήσει νέα templates δίνοντας έτσι μία ξεχωριστή και ανανεωμένη εμφάνιση στην ιστοσελίδα του.

Το μάθημα αυτό είναι ένα από τα πιό ευχάριστα μαθήματα για τους χρήστες, αφού έχουν την πρώτη τους άμεση δυνατότητα τροποποίησης της συνολικής εμφάνισης της ιστοσελίδας τους. Ο χρήστης μπορεί να πειραματιστεί στη Δοκιμαστική εγκατάσταση, όπου υπάρχουν ήδη πολλά templates, ή μπορεί να εγκαταστήσει και δικά του.

Το μάθημα αυτό, αποτελεί πρόδρομο για ορισμένα μελλοντικά μαθήματα όπως "Βασική Html" και "Css για Joomla templates" για πλήρη παραμετροποίηση των templates, τα οποία απευθύνονται σε Εξειδικευμένους χρήστες joomla.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Γνωριμία με τα πρότυπα
 • Εξερεύνηση προτύπου
 • Ανάλυση positions
 • Καθορίζοντας τις ανάγκες της σελίδας σε σχέση με το πρότυπο
 • Έρευνα για νέα πρότυπα και κατέβασμα
 • Εγκατάσταση νέου προτύπου