Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό.

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Έβδομο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα εξοικειωθεί με τα άρθρα.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες που σχετίζονται με τα άθρα, τα οποία αποτελούν και το κύριο περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας. Το μάθημα αυτό αποτελεί "οδηγό" για περαιτέρω λειτουργίες και μελλοντικά μαθήματα, καθώς ο τρόπος χρήσης και τροποποίησης των άρθρων είναι ενδεικτικός για τη χρήση και άλλων λειτουργιών της διαχείρισης.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Δομή Άρθρων
 • Εύρεση άρθρου / αναζήτηση/ φιλτράρισμα
 • Πρώτη δοκιμαστική τροποποίηση ενός άρθρου
 • Δημιουργία άρθρου
 • Δημοσίευση άρθρου
 • Διαγραφή άρθρου
 • Αντιγραφή άρθρου
 • Μετακίνηση άρθρων σε άλλη κατηγορία
 • Ανάθεση άρθρου σε ενότητα
 • Φίλτρο εμφάνισης άρθρου
 • Άρθρα σε πρωτοσέλιδο
 • Τροποποίηση άρθρου
 • Διαγραμμένα άρθρα
 • Αρχειοθέτηση άρθρων
 • Γενικές ρυθμίσεις άρθρων
 • Εμφάνιση εικονιδίων εκτύπωσης email στα άρθρα
 • Εισαγωγή φωτογραφίας σε άρθρο
 • Εισαγωγή «περισσότερα»
 • Εισαγωγή «επόμενη σελίδα»
 • Προεπισκόπηση άρθρου
 • Τρόποι εμφάνισης άρθρων
 • Προγράμματα Content management

Στο Δέκατο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση της κεντρικής δομής και των Κατηγοριών τα οποία χαρακτηρίζουν τη δομή του περιεχομένου μίας εγκατάστασης joomla.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει μία σαφή εικόνα και θα έχει τη δυνατότητα να οργανώσει με ακρίβεια το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του μέσω των Κατηγοριών στις οποίες θα καταχωρεί τα άρθρα της ιστοσελίδας του.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Δομή Κατηγοριών
 • Δημιουργία κατηγορίας
 • Δημοσίευση κατηγορίας
 • Διαγραφή κατηγορίας
 • Αντιγραφή κατηγορίας
 • Ανάθεση κατηγορίας σε ενότητα
 • Φίλτρο εμφάνισης κατηγοριών

Στο Όγδοο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει πληρέστερη γνώση για τη μορφοποίηση των άρθρων, μέσω του κειμενογράφου.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να τροποποιήσει τα άρθρα του και να τα μορφοποιήσει αναλόγως των αναγκών του. Εκτός των λειτουργιών της εμφάνισης του κειμένου, ο χρήστης θα μάθει τη χρήση των υπερσυνδέσμων (Links), και άλλων απαραίτητων λειτουργιών για το Web.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Γενικά για τον κειμενογράφο
 • Αλλαγή κειμενογράφου
 • Εγκατάσταση κειμενογράφου
 • Μορφοποίηση κειμένου
 • Εναλλαγή Text / html
 • Εισαγωγή υπερσυνδέσμου
 • Εισαγωγή εικόνας
 • Εισαγωγή και μορφοποίηση πίνακα
 • Περισσότερες δυνατότητες..

Στο Ενδέκατο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση της μορφοποίησης του πρωτοσέλιδου της ιστοσελίδας του.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να τροποποιήσει το πρωτοσέλιδο, να προσθέσει ή να αφαιρέσει άρθρα και να αλλάξει τον τρόπο εμφάνισής των στο πρωτοσέλιδο της ιστοσελίδας. Θα αποκτήσει επίσης μία πρώτη επαφή με τα Ενθέματα που εμφανίζονται στο πρωτοσέλιδο.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Ορισμός εμφάνισης άρθρου στο πρωτοσέλιδο
 • Απόσυρση άρθρου από το πρωτοσέλιδο
 • Εμφάνιση του νεότερου άρθρου στο πρωτοσέλιδο
 • Οριοθέτηση του πρωτοσέλιδου
 • Ορισμός εμφάνισης ενθέματος στο πρωτοσέλιδο
 • Εμφάνιση άρθρων πρωτοσέλιδου ως blog
 • Περισσότερα για το πρωτοσέλιδο...

Στο Ένατο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση της κεντρικής δομής και των Ενοτήτων τα οποία χαρακτηρίζουν τη δομή του περιεχομένου μίας εγκατάστασης joomla.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει μία σαφή εικόνα και θα έχει τη δυνατότητα να οργανώσει με ακρίβεια το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του μέσω των Ενοτήτων στις οποίες θα καταχωρεί τα άρθρα της ιστοσελίδας του.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Δομή Ενοτήτων
 • Δημιουργία ενότητας
 • Δημοσίευση ενότητας
 • Διαγραφή ενότητας
 • Αντιγραφή ενότητας

Στο Δωδέκατο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση για τον τρόπο εμφάνισης και διαχείρισης των πολυμέσων της ιστοσελίδας του (φωτογραφίες, αρχεία video, flash κτλ)

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει την ικανότητα να διαχειρίζεται το φωτογραφικό υλικό του περιεχομένου του. Στο μάθημα αυτό ο χρήστης θα μάθει επιπλέον κάποιους βασικούς κανόνες για το φωτογραφικό υλικό και τις ιδιομορφίες που παρουσιάζει η εμφάνισή του στο Web.

Περισσότερα και αναλυτικότερα μαθήματα για τα πολυμέσα και ειδικότερα για το φωτογραφικό υλικό, μπορεί ο χρήστης να παρακολουθήσει σε μελλοντικά μαθήματα για Προχωρημένους Χρήστες Joomla, όπου το κεφάλαιο Γραφιστική αποτελεί μία ξεχωριστή ενότητα.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Επισκόπηση πολυμέσων
 • Λίγα λόγια για τις φωτογραφίες στο web
 • Δημιουργία / διαγραφή φακέλων
 • Υποστηριζόμενα αρχεία
 • Προετοιμασία αρχείων
 • Λεπτομερής εμφάνιση
 • Ανέβασμα αρχείων
 • Διαγραφή αρχείων