Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό.

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Δωδέκατο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση για τον τρόπο εμφάνισης και διαχείρισης των πολυμέσων της ιστοσελίδας του (φωτογραφίες, αρχεία video, flash κτλ)

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει την ικανότητα να διαχειρίζεται το φωτογραφικό υλικό του περιεχομένου του. Στο μάθημα αυτό ο χρήστης θα μάθει επιπλέον κάποιους βασικούς κανόνες για το φωτογραφικό υλικό και τις ιδιομορφίες που παρουσιάζει η εμφάνισή του στο Web.

Περισσότερα και αναλυτικότερα μαθήματα για τα πολυμέσα και ειδικότερα για το φωτογραφικό υλικό, μπορεί ο χρήστης να παρακολουθήσει σε μελλοντικά μαθήματα για Προχωρημένους Χρήστες Joomla, όπου το κεφάλαιο Γραφιστική αποτελεί μία ξεχωριστή ενότητα.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Επισκόπηση πολυμέσων
  • Λίγα λόγια για τις φωτογραφίες στο web
  • Δημιουργία / διαγραφή φακέλων
  • Υποστηριζόμενα αρχεία
  • Προετοιμασία αρχείων
  • Λεπτομερής εμφάνιση
  • Ανέβασμα αρχείων
  • Διαγραφή αρχείων