Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό.

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Όγδοο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει πληρέστερη γνώση για τη μορφοποίηση των άρθρων, μέσω του κειμενογράφου.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να τροποποιήσει τα άρθρα του και να τα μορφοποιήσει αναλόγως των αναγκών του. Εκτός των λειτουργιών της εμφάνισης του κειμένου, ο χρήστης θα μάθει τη χρήση των υπερσυνδέσμων (Links), και άλλων απαραίτητων λειτουργιών για το Web.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Γενικά για τον κειμενογράφο
  • Αλλαγή κειμενογράφου
  • Εγκατάσταση κειμενογράφου
  • Μορφοποίηση κειμένου
  • Εναλλαγή Text / html
  • Εισαγωγή υπερσυνδέσμου
  • Εισαγωγή εικόνας
  • Εισαγωγή και μορφοποίηση πίνακα
  • Περισσότερες δυνατότητες..