Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το διαχειριστικό σύστημα Joomla. Διδάσκονται οι βασικές ενότητες για τον βασικό χειρισμό, δημιουργία και επεξεργασία άρθρων και κεντρικό σχεδιασμό.

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Δεύτερο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα λάβει τις απαραίτητες πληροφοριές σχετικά με τον αρχικό σχεδιασμό και την οργάνωση που απαιτείται προκειμένου να σχεδιάσει την καινούρια του ιστοσελίδα.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα είναι ικανός να προγραμματίσει το έργο που καλείται να εκτελέσει - τη δημιουργία δηλαδή της νέας ιστοσελίδας. Θα αποκτήσει την ικανότητα να δημιουργήσει ένα οργανόγραμμα και να αξιολογήσει τα απαιτούμενα στοιχεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. Θα μπορεί να κατηγοριοποιήσει το έργο του, να δημιουργήσει αλλά και να απαντήσει σε ερωτηματολόγια, και να αναζητήσει πηγές για την γραφιστική υποστήριξη της νέας ιστοσελίδας του.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Αρχικός σχεδιασμός
 • Λειτουργίες που απαιτούνται
 • Βασικό ερωτηματολόγιο
 • Σχεδιαστικές ανάγκες – template
 • Γραφιστικό υλικό

Στο Τέταρτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει την πρώτη του ενεργητική επαφή με το διαχειριστικό σύστημα joomla, που είναι και το κύριο αντικείμενο εκμάθησης.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει μία εξοικείωση με το διαχειριστικό σύστημα. Θα μπορεί να αντιληφθεί τις βασικές λειτουργίες της διαχείρισης και τη δομή της. Μετά από αυτό το μάθημα, ο χρήστης θα αποκτήσει πρόσβαση στην Δοκιμαστική εγκατάσταση, ώστε να μπορεί να πειραματιστεί και μόνος του σε ώρες εκτός μαθημάτων.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Πίνακας ελέγχου
 • Κεντρικό μενού
 • Γρήγορα κουμπιά
 • Η λειτουργία της προσωρινής μνήμες cache
 • Ο χρήστης Administrator
 • Επίπεδα πρόσβασης και κατηγορίες χρηστών
 • Προεσκόπιση ιστοσελίδας
Στο πρώτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα λάβει τις απαραίτητες πληροφοριές σχετικά με τη δομή και την εξέλιξη του συνολικού project του Joomla!.
Στο τέλος του μαθήματος ο χρήστης θα είναι ικανός να κατανοήσει τις ανάγκες που καλύπτει ένα διαχειριστικό σύστημα και θα γνωρίζει ποιές είναι οι βασικές του δυνατότητες. Ο χρήστης θα γνωρίζει επίσης τη διαφορά μεταξύ δυναμικών και στατικών ιστοσελίδων, και θα πάρει μία πρώτη οπτική εικόνα σχετικά με την Δοκιμαστική εγκατάσταση.
 
Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:
 • Καλώς ήρθατε στο Joomla
 • Τι είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
 • Joomla! για τελικούς χρήστες
 • Αναβαθμίσεις Joomla! στο επόμενο επίπεδο
 • Ποιες είναι οι δυνατότητες του Joomla
 • Οι εκδόσεις του Joomla και ιστορική αναδρομή
 • Εργασία σε Δοκιμαστική εγκατάσταση

 

Στο Πέμπτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα αποκτήσει γνώση της κεντρικής δομής και των τμημάτων από τα οποία αποτελείται η διαχείριση του Joomla.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί στο μενού της διαχείρισης με επίγνωση των αντικειμένων που βλέπει, και θα έχει κατανοήσει τα κεντρικά αντικείμενα που θα αποτελέσουν τη βάση για τα ακόλουθα μαθήματα.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Γλώσσες
 • Εφαρμογές
 • Ενθέματα
 • Πρόσθετα
 • Πρότυπα
 • Μενού
 • Άρθρα
 • Χρήστες
 • Πολυμέσα
 • Εργαλεία

Στο Τρίτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα λάβει τις απαραίτητες πληροφοριές σχετικά με τον σχεδιασμό και τη δομή μίας joomla ιστοσελίδας.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα είναι ικανός να διακρίνει τα "κρυμένα" δεδομένα πίσω από την απλή εμφάνιση μίας ιστοσελίδας. Θα μπορεί να αντιληφθεί πλέον κάποια από τα προγραμματιστικά στοιχεία μίας ιστοσελίδας, να αναγνώσει τα βασικά του κώδικα και να αντιληφθεί τη δομή και τον σχεδιασμό του σκελετού μίας ιστοσελίδας. Όλα αυτά με μόνο μία απλή επίσκεψη σε έναν τυχαίο joomla ιστότοπο.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Λειτουργίες από το Front-end
 • Κεντρική δομή της ιστοσελίδας
 • Υπάρχουσες ιστοσελίδες
 • Η έννοια του Προτύπου
 • Εμφανίζοντας τα Divisions
 • Έννοιες και βασικές ορολογίες ιστοσελίδας
 • Κεντρικό μενού και υπομενού
 • Εμφάνιση σελίδας αναλόγως του Browser
 • H λειτουργία «Επιθεώρηση στοιχείου» του Browser

Στο Έκτο αυτό μάθημα ο Νέος χρήστης θα εξοικειωθεί με το περιεχόμενο μίας Δοκιμαστικής εγκατάστασης με ενδεικτικό περιεχόμενο.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες με τη βοήθεια παραδειγμάτων.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Εγκατάσταση με ενδεικτικό περιεχόμενο
 • Παράδειγμα Polls