Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Σε αυτό το Τριακοστό πέμπτο μάθημα, ο Εξειδικευμένος χρήστης θα γνωρίσει τις βασικές αρχές και εντολές της γλώσσας Html.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί να αναγνώσει τον κώδικα της ιστοσελίδας του, να δώσει πρόσθετες εντολές χρησιμοποιώντας τον Text editor, και να παραμετροποιεί το υλικό του σύμφωνα με τις αρχές της html.

Επειδή το κεφάλαιο Html είναι σαφώς πολύ μεγάλο σε όγκο, είναι αδύνατο να διαδαχθεί σε ένα μάθημα. Μπορούμε όμως παρόλα αυτά να εμπεδώσουμε τις πιό βασικές και χρήσιμες εντολές που θεωρούνται απαραίτητες αν επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε επεμβάσεις σε καίρια σημεία της ιστοσελίδας μας.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Γνωριμία με την Html
 • Δημιουργία Head Tag αρχείου
 • Περιεχόμενο Body Tag
 • Εισαγωγή στυλ με Css
 • Λίστες
 • Πίνακες
 • Υπερσύνδεσμοι και άγκυρες
 • Ενσωμάτωση περιεχομένου
 • Χρήση Frames
 • Δημιουργία φόρμας
 • Περιθώρια (borders – padding & margin)
 • Οριοθέτηση περιεχομένου στο αρχείο
 • Μορφοποίηση κειμένου
 • Text styling
 • Μορφοποίηση του φόντου του αρχείου