Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Τριακοστό πρώτο αυτό μάθημα, ο Εξειδικευμένος χρήστης θα λάβει γνώση των απαραίτητων δραστηριοτήτων που απαιτούνται προκειμένου να κρατά τα απαραίτητα αντίγραφα ασφαλείας της ιστοσελίδας του, είτε με αυτοματοποιημένο είτε με χειροκίνητο τρόπο.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει τη δυνατότητα λήψης αντιγράφων, θα γνωρίσει κάποια απαραίτητα αντίστοιχα ενθέματα και θα έχει κατανοήσει τους αυτοματισμούς για τη λειτουργία Cron Jobs των Servers που φιλοξενούν την ιστοσελίδα του. Επίσης ο χρήστης θα αποκτήσει επαφή με το PhpMyadmin, και θα λάβει επεξηγήσεις για το βασικό αρχείο Confiquration.php της εγκατάστασής του. Το συγκεκριμένο μάθημα, μαζί με το μάθημα "Ασφάλεια Ιστοσελίδας" αποτελούν βασική και απαραίτητη γνώση για τη λειτουργία μίας ιστοσελίδας.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Η αναγκαιότητα δημιουργίας αντιγράφων
  • Πλήρες backup ιστοσελίδας
  • Αντίγραφο βάσης δεδομένων από phpmyAdmin
  • Λειτουργίες με Cron jobs
  • Εφαρμογή Akeeba backup
  • Ένθεμα Jbackup
  • Επαναφορά ιστοσελίδας
  • Confiquration.php