Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Στο Τριακοστό αυτό μάθημα, ο Εξειδικευμένος χρήστης θα εξοικειωθεί με το σύστημα που διαθέτει το Joomla χρήση εσωτερικής αλληλογραφίας, αλλά και με εξωτερικές εφαρμογές αποστολής μαζικής αλληλογραφίας (Newsletter)

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα αλληλογραφίας για την επικοινωνία με τους καταχωρημένους επισκέπτες της ιστοσελίδας του, να δημιουργήσει λίστες ηλεκτρονικών διευθύνσεων για επικοινωνία και να παραμετροποιήσει τις λειτουργίες αποστολής μαζικής αλληλογραφίας.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Εσωτερική αλληλογραφία
  • Λειτουργίες newsletter
  • Ένθεμα Acymail