Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Μάθημα Εικοστό ένατο, για Εξειδικευμένους χρήστες. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με το σημαντικό ζήτημα της ασφάλειας της ιστοσελίδας μας, και την προστασία από δικτυακές επιθέσεις (Hacking)

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει πλήρη επίγνωση των απειλών που μπορεί να δεχθεί η ιστοσελίδα του, και θα γνωρίζει μεθόδους και "όπλα" που μπορεί να χρησιμοποιήσει για την καταπολέμηση του φαινομένου Hacking. Το μάθημα αυτό χαρακτηρίζεται ως "απαραίτητο", ειδικότερα για τις περιπτώσεις όπου ο Εξειδικευμένος χρήστης κατασκευάζει κάποια ιστοσελίδα για λογαριασμό κάποιου πελάτη του.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Backup & Restore
  • Αρχεία ZIP
  • SQL injections
  • Ασφάλεια ανά έκδοση Joomla
  • Προστασία από hacking
  • Πρόσθετο Admin exile
  • Ανάκτηση χαμένων κωδικών