Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Μάθημα Εικοστό έκτο, για Εξειδικευμένους χρήστες. Θα περιηγηθούμε αναλυτικά και ανά τμήμα στις γενικές ρυθμίσεις της διαχείρισης του Joomla, προσεγγίζοντας τα από το κεντρικό μενού.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί και να προγραμματίζει τις ρυθμίσεις αυτές που έχουν άμεσο αντίκρυσμα στην απόδοση και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Οι περισσότερες από τις ενέργεις "κλειδιά" για το συνολικό έργο της ιστοσελίδας εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις αυτές.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

Ιστότοπος

 • Ρυθμίσεις Ιστοτόπου
 • Ρυθμίσεις Δεδομένων Περιγραφής
 • Ρυθμίσεις SEO

Σύστημα

 • Ρυθμίσεις Συστήματος
 • Ρυθμίσεις Χρήστη
 • Ρυθμίσεις Πολυμέσων
 • Ρυθμίσεις Εύρεσης Λαθών
 • Ρυθμίσεις Προσωρινής Αποθήκευσης
 • Ρυθμίσεις Συνεδρίας

Διακομιστής

 • Ρυθμίσεις Διακομιστή
 • Τοπικές Ρυθμίσεις
 • Ρυθμίσεις FTP
 • Ρυθμίσεις Βάσης Δεδομένων
 • Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου