Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες στο διαχειριστικό Joomla. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των μαθημάτων αποτελεί η γνώση των βασικών δεξιοτήτων που διδάσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα "Joomla για νέους χρήστες" και "joomla για προχωρημένους".

 

Μέθοδος
Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε το Skype για τη συνομιλία μας. Είναι απαραίτητο για τους συμμετέχοντες να διαθέτουν ένα λογαριασμό χρήστη Skype. Ο εκπαιδευτής θα διαμοιράσει την όψη της οθόνης του στην ομάδα ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν όλες τις δραστηριότητες στην πράξη σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδιασμός Ομιλίας και Κοινής οθόνης μπορεί να καταγραφεί σε αρχείο τύπου βίντεο το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στα αρχεία μαθημάτων. Για τις ασκήσεις και τα παραδείγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και η γραπτή συνομιλία.

Ο Εξειδικευμένος χρήστης σε αυτό το Εικοστό Πέμπτο μάθημα εισέρχεται στο ογκώδες ζήτημα της Γραφιστικής στο διαδίκτυο.

Με αυτό το μάθημα ανοίγει μία παρένθεση ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε τα βασικά της Γραφιστικής, τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να δώσουμε στην ιστοσελίδα μας μία πιό όμορφη εμφάνιση και πιό επαγγελματική χροιά. Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο χρήστης θα έχει εξοικειωθεί με αρκετά ζητήματα που αφορούν τη γραφιστική, και θα έχει αποκτήσει τις βάσεις για πιό εξελιγμένα μαθήματα Css, Flash κ.τ.λ που περιλαμβάνονται στην ενότητα Joomla για εξειδικευμένους. Για την ολοκήρωση του μαθήματος θα απαιτηθούν ασκήσεις και εργασίες πρόσθετες εκτός των ωρών του μαθήματος.

Καλύπτονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Προγράμματα software
  • Εικονίδια free downloads
  • Εισαγωγή στα αρχεία SVG
  • Βασική επεξεργασία SVG
  • Εικόνες PNG και JPG
  • Αναφορά στα Css Sprites
  • Βελτιστοποίηση εικόνας για χρήση στο Web
  • Δημιουργία Favicon
  • Εγκατάσταση Favicon σε Joomla
  • Joomla galleries & slideshows