Μάθημα Τεσσαρακοστό τέταρτο, για Εξειδικευμένους χρήστες Joomla. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τη μελέτη (Case Study) ενός ηλεκτρονικού Περιοδικού (Magazine)

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, ο χρήστης θα έχει αποκτήσει την εμπειρία της εγκατάστασης και της διαχείρισης ενός ηλεκτρονικού συστήματος ενημέρωσης. Πρόκειται για ένα πλήρες και λειτουργικό ηλεκτρονικό Περιοδικό ή εφημερίδα που θα "στηθεί" μέσα από το διαχειριστικό Joomla μέσα στην Δοκιμαστική εγκατάσταση που χρησιμοποιούμε για τους εκπαιδευτικούς μας σκοπούς.

Στο τέλος του μαθήματος, ακολουθούν συμβουλές χρηστικότητας και αποτελεσματικότητας του ηλεκτρονικού Περιοδικού από εξειδικευμένο τμήμα Web Marketing, ώστε να γίνει σωστή και αποτελεσματική χρήση του χώρου για τις διαφημιστικές καταχωρήσεις των πελατών του περιοδικού.

Για την ολοκλήρωση του μαθήματος ακολουθούνται τα ακόλουθα τέσσερα σημαντικά βήματα:

  • Επιλογή εφαρμογής
  • Εγκατάσταση εφαρμογής
  • Διαχείριση εφαρμογής
  • Μελέτη αποτελεσματικότητας